Walk In รอรับสินค้ากลับ ฝากสินค้าไว้ที่ศูนย์

Walk In


ซ่อมด่วนรอรับกลับ

ลูกค้าสามารถนำเครื่อง / อุปกรณ์เข้ามารับบริการตรวจเช็คสภาพหรือซ่อมบำรุงได้ด้วยตัวเอง และรอรับเครื่อง / อุปกรณ์กลับภายใน 1 วัน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ให้บริการ
กรุณาโทรนัดหมายและสอบถามรายละเอียดกับทางศูนย์บริการล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ฝากสินค้าไว้ที่ศูนย์

ลูกค้าสามารถนำเครื่อง / อุปกรณ์เข้ามารับบริการตรวจเช็คสภาพหรือซ่อมบำรุงได้ด้วยตัวเอง
หากที่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการตรวจเช็ค / ซ่อมมากกว่า 1 วัน สามารถฝากเครื่องไว้ที่ศูนย์บริการ
กรุณาโทรนัดหมายและสอบถามรายละเอียดกับทางศูนย์บริการล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

สอบถามทาง Line 
Line: @sekureservice