Temporary replacement machines บริการเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม

ให้คุณลูกค้าอุ่นใจกับบริการพิเศษเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม สำหรับเครื่อง / อุปกรณ์บางชนิด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์บริการซ่อม
เงื่อนไขการรับสินค้าสำรองใช้ระหว่างซ่อม
1. ลูกค้าจะต้องส่งเอกสาร ใบรับบริการ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
2. กรณีลูกค้ารับเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อมไปใช้งานเรียบร้อยแล้ว เมื่อทางบริษัทแจ้งราคาค่าซ่อมสินค้า แต่ลูกค้าไม่ตอบรับการซ่อมภายใน 10 วันทำการหรือปฏิเสธการซ่อม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดเป็นค่าเช่าเครื่องที่ลูกค้าใช้เครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน คิดค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท เป็นต้น

ประเภทและรุ่นสินค้าที่เรารับซ่อม
บริการซ่อมทั่วไปสำหรับสินค้า Sekure
เครื่องผลิตออกซิเจน Sekure และ Longfian (Jay8)
เครื่องผลิตออกซิเจน Yuwell (รุ่น 7F-3W; 7F-5W; 7F-8W; 7F-10W)
เครื่องดูดเสมหะ Sekure ,Konsung (รุ่น 9E-A), Yuwell (รุ่น 7E-A)
รถเข็นผู้ป่วยแบบมือหมุนและไฟฟ้า Sekure และ Appo
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุนและไฟฟ้า Sekure และ Appo

บริการซ่อมเตียงผู้ป่วย
1. สินค้าเตียงผู้ป่วย เตียงไฟฟ้า รับประกันเฉพาะโครงเตียง, ไกเตียง, มอเตอร์ไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่ระบุในบัตรรับประกัน        
2. ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า เช่น บัตรรับประกัน ใบเสร็จที่ออกโดยร้านตัวแทนฯ      
(หากลูกค้าไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้าแนบมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการ ค่าเดินทางช่างฯ และค่าอะไหล่ตามจริง)                                                                                           
3. แบตเตอรี่สำหรับเตียงไฟฟ้า รับประกัน 6 เดือน (ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า)                                                                                            
4. กรณีสินค้าอยู่ในระยะประกัน  ฟรีค่าบริการและค่าอะไหล่ (อาจมีค่าเดินทางของช่างฯ ในกรณีที่อยู่นอกเขตบริการ)                                                                     
5.  รับประกันสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ
6. กรณีสินค้าอยู่นอกระยะเวลารับประกัน (หรือไม่ใช่สินค้าของทางบริษัทฯ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าเดินทางของช่างฯ , ค่าบริการและค่าอะไหล่ (อาจมีค่าขนส่งในกรณีที่ต้องส่งอะไหล่)                                                                     
7. ค่าเดินทางของช่างฯ ประมาณ 300-1,000 บาท หากลูกค้าต้องการให้ช่างเข้าไปตรวจซ่อมถึงบ้าน (เฉพาะกทมฯและปริมณฑล)       
      7.1 เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษ ไม่คิดค่าเดินทางของช่างฯ ทั้งสินค้าอยู่ในหรือนอกระยะประกัน                                                                 
      7.2 ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่มีค่าบริการนอกสถานที่ของช่างฯ
8. กรณีสินค้าอยู่นอกระยะเวลารับประกันและต้องเปลี่ยนอะไหล่ ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าก่อนดำเนินการซ่อมทุกครั้ง
9. ระยะเวลาในการซ่อมสินค้า 7 วันทำการโดยประมาณ  นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการซ่อมจากลูกค้า
10. รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน 90 วัน งานซ่อม 30 วัน      


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า                                                                                  
1.  เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาลงทะเบียนรับประกันในเว็บไซต์ (www.sekure.in.th) หรือ สแกน QR Code ที่อยู่หน้าบัตร กรณีลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนรับประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ
2.  การรับประกัน บริษัทฯ รับประกันเฉพาะตัวสินค้าและ / หรืออะไหล่ที่ระบุไว้เท่านั้น มิได้รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณ์เสริม หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เบาะหรือล้อรถเข็น ผ้าปูที่นอน  สายดูดเสมหะอุปกรณ์พ่นละอองยา แผ่นกรองต่างๆ เป็นต้น
3. กรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการผลิต บริษัทยินดีเปลี่ยนวัสดุหรืออะไหล่ที่ชำรุดเสียหายให้ใหม่ภายในระยะเวลาประกัน
4. ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือบัตรรับประกันที่ระบุวันที่ซื้อ หรือ มีเลขบัตรรับประกัน เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้บริการ
5. บริษัทไม่รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้งานและการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี การปล่อยให้ถ่านเน่าคาเครื่อง การดัดแปลงแก้ไขใดๆ ภายในหรือบนตัวสินค้า ภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ เป็นต้น
6. การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้นอกประเทศไทย
7. กรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน บริษัท ฯ รับประกันเฉพาะตัวสินค้าและ/หรืออะไหล่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น
8. กรณีสินค้าครบกำหนดการรับประกันแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


แผนกเครื่องมือแพทย์ โทร. 02-733-6643 ต่อ 227 Line ID: @sekureservice
วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 8.00 – 17.00 น.
สายด่วนวันเสาร์
โทร.095-862-1726 ,084-979-4762
เวลา 08:00-20:00น.

สอบถามทาง Line 
Line: @sekureservice

 
ที่อยู่สำหรับส่งซ่อม
บริษัท เพอร์มา จำกัด  ( ส่งแผนกเครื่องมือแพทย์)
70/350 ซ.นวมินทร์ 50 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240