ซื้อเตียงไฟฟ้าทุกรุ่น/ที่นอนเจล/เครื่องผลิตออกซิเจน ฟรี เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบบพกพา รุ่นตั้งโต๊ะ 1 ชิ้น

19 พ.ค. 2565
ซื้อเตียงไฟฟ้าทุกรุ่น/ที่นอนเจล/เครื่องผลิตออกซิเจน ฟรี  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบบพกพา รุ่นตั้งโต๊ะ 1 ชิ้น

ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน รหัสสินค้า 41OC-KSOC-5N เตียง รหัสสินค้า 49BED-TS3.5F,49BED-TS3F,49AP-0608,49AP-0609,49AP-0610 
ทีนอนเจล รหัสสินค้า 44GM-ST,44M-V แถมฟรี เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบบพกพา รุ่นตั้งโต๊ะ 1 ชิ้น  มูลค่า 10,800 บาท
(สินค้าสมมนาคุณ สามารถเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ร่วมรายการของแถมของโปรโมชั่นอื่นๆ 
**เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ระยะโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสินค้าของแถมหมด โดยที่ทาบริษัทไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 กรุณาติดต่อพนักงานก่อนสั่งซื้อสินค้า โทร . 02738-7108-9

เครื่องผลิตออกซิเจน รหัสสินค้า 41OC-KSOC-5N

เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น KSOC-5N

เตียง รหัสสินค้า 49BED-TS3.5F,49BED-TS3F,49AP-0608,49AP-0609,49AP-0610 


เตียงไฟฟ้าเอนกประสงค์ขนาด 3 ฟุต

เตียงไฟฟ้าเอนกประสงค์ ขนาด 3.5 ฟุต
เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ ราวปีกนก

เตียงไฟฟ้า 3 ไก ราวสไลด์

เตียงไฟฟ้า 2 ไก ราวสไลด์

ทีนอนเจล รหัสสินค้า 44GM-ST,44M-V

ที่นอนเจล รุ่น HS-116

ที่นอนเจล รุ่น HS-103