เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า                                                                                  
1.  เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาลงทะเบียนรับประกันในเว็บไซต์ (www.sekure.in.th) หรือ สแกน QR Code ที่อยู่หน้าบัตร กรณีลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนรับประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ
2.  การรับประกัน บริษัทฯ รับประกันเฉพาะตัวสินค้าและ / หรืออะไหล่ที่ระบุไว้เท่านั้น มิได้รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณ์เสริม หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เบาะหรือล้อรถเข็น ผ้าปูที่นอน  สายดูดเสมหะอุปกรณ์พ่นละอองยา แผ่นกรองต่างๆ เป็นต้น
3. กรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการผลิต บริษัทยินดีเปลี่ยนวัสดุหรืออะไหล่ที่ชำรุดเสียหายให้ใหม่ภายในระยะเวลาประกัน
4. ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือบัตรรับประกันที่ระบุวันที่ซื้อ หรือ มีเลขบัตรรับประกัน เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้บริการ
5. บริษัทไม่รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้งานและการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี การปล่อยให้ถ่านเน่าคาเครื่อง การดัดแปลงแก้ไขใดๆ ภายในหรือบนตัวสินค้า ภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ เป็นต้น
6. การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้นอกประเทศไทย
7. กรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน บริษัท ฯ รับประกันเฉพาะตัวสินค้าและ/หรืออะไหล่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น
8. กรณีสินค้าครบกำหนดการรับประกันแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


แผนกเครื่องมือแพทย์ โทร. 02-733-6643 Line ID: 0958621726
(วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น. สายด่วนวันเสาร์ 8.00 – 20.00 น.)
 
ที่อยู่สำหรับส่งซ่อม
บริษัท เพอร์มา จำกัด  ( ส่งแผนกเครื่องมือแพทย์)
70/350 ซ.นวมินทร์ 50 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240